Dlouholetá spolupráce s Klinikou VO2max v květnu dospěla až do podoby pořádání společného běžeckého workshopu. V zásadě lze přednosti takového kurzu vypsat v několika málo bodech: jistota kvalitního zázemí s rozměrným materiálovým vybavením, možnost multimediální projekce přímo v tělocvičně, klidné urbanistické venkovní prostředí, profesionální lektorské vedení a dostupnost tekutého životabudiče v podobě kávy černé jako noc z dvoupákového kávovaru.

Program zúčastněné provedl od diagnostiky běžeckého stylu, přes jeho nápravu na podkladě běžeckých prvkových cvičení až po rozvoj posturální kondice skrze koncept vývojové kineziologie dle DNS. Účastníci obdrželi shrnující textové “resumé”, které v bodech připomíná klíčové postupové kroky pro korekci běžeckého stylu a taktéž videozáznam s návodem pro běžecké rozcvičení před a po běžeckém tréninku.

Více než osmihodinový běžecký dýchánek dokázal nejednoho znavit fyzicky i duševně. Úsměvy ve tvářích na konci dne však jednoznačně svědčily o spokojenosti na straně účastnické i lektorské.

Poděkování patří Mgr. Monice Ballýové za odborné vedení posturálních sekcí.