Běh je v člověku geneticky ukotven podobně jako chůze. Běžecké aktivity jsou snadno dostupné a je na nás, jak k nim přistoupíme. Zda si chceme jen na pohodu vyklusnout, svižně se proběhnout v kopcích, nebo nakopnout tepovku intervalovým tréninkem. Jsou různé možnosti “jak běhat”, ale tělo máme stále jen jedno a ideální nastavení našeho těla je také jedno.

Vsedě nebo ve stoje máme alespoň přibližnou představu o tom, jak se máme napřímit a udržet páteř “správně”. Co když chci “správně” běhat? Co to znamená?

Cílem systematického programu je zdokonalení běžeckého kroku v jeho kvalitativních parametrech.

Jednodenní běžecký workshop pro běžkyně a běžce bez rozdílu věku a výkonnosti nabídne účastníkům pohled na vlastní běžecký styl. Společně při 2D kinematické analýze rozebereme kde jsou naše silné stránky a kde máme určité biomechanické nedostatky. V praktické části workshopu budeme pomocí běžeckých prvkových cvičení korigovat běžecký krok a skrze koncept vývojové kineziologie přenastavovat vnímání vlastního těla.

Kvalitní postura a běžecký krok snižují riziko vzniku běžeckých zranění.

Cílem workshopu je procítit zdokonalení pohybu a držení těla pro efektivnější rozvoj kondice. Klidně hoďte za hlavu obavy typu “na to fyzicky nemám.” Program se odehrává v motivu opakujících se úseků, nikoliv kontinuálního běhu. Prostoru pro odpočinek je dostatečně.

Biomechanický nesoulad způsobuje výkonnostní ztráty a zvyšuje zatížení pohybového aparátu.

Rámcový program

  •  úvodní seznámení
  •   odebrání videozáznamu a kinematická analýza
  •   rozbor videozáznamu a určení individuálního postupu korekce
  •   rozcvičení (pre-workout)
  •   korekce běžeckého kroku (timing a rytmizace)
  •   rozvoj posturální kondice (trupová stabilizace, opora, kontravzor)
  •   vycvičení (post-workout)
  •   závěrečná diskuze a ukončení kurzu

Kurz je z důvodu individualizace přístupu otevřen pouze pro 8 účastníků. Program probíhá částečně ve vnitřních a částečně ve venkovních prostorách.

Bližší informace budou účastníkům rozeslány týden před začátkem kurzu.

Pro koho: běžkyně a běžci bez rozdílu věku a výkonnosti

Kdy: sobota 2. července 2022 9.00h – 17.30h

Kde: Ladronka/Motol, Praha 5, Oddělení tělovýchovného lékařství FN v Motole, budova #9

Cena: 3.500,-Kč (zahrnuje kurzovné a občerstvení)

Přihlášení na kurz